سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسحق شیرین کام – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ومدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب ،

چکیده:

با مطالعه اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر متوجه خواهیم شد که با تحولات زیادی مواجه بوده است. آثار این تغییروتحولات در قالب عملکرد بخش های گوناگون نمایان بوده است. از طرفی وجود بحران های مالی ، همواره یکی از پدیده هایرایج در اقتصاد داخلی وجهانی بوده است . دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی ونیز جلوگیری از سرایت بحران ومقابله با آن ، با توجه به شرایط اقتصادی خود ، سیاست هایی بکار میگیرند.در این مقاله ضمن مطالعه وبررسی بحران های گذشته اقتصادی تجارب ازرنده و آموزه هایی که از تجارب جهانی برای مقابله با بحران ، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه ، از طریق بکارگیری سیاست های مختلف اقتصادی برای اقتصاد کشورمان داشته باشد ،با روش توصیفی مورد بررسی قرار میگیرد