سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – استاد دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا روح پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
امیر اکبری – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خاکهای فروریزشی از جمله لس خاک هایی هستند که در رطوبت طبیعی خود دارای مقاومت نسبتا زیادی هستند ولی به محض آنکه در معرض اشباع شدن قرار می گیرند، حجمشان به سرعت کاهش می یابد. این مقاله به بررسی تثبیت خاک های فروریزشی به وسیله آهک می پردازد. بدینمنظور برای تعیین درصد بهینه آهک برای کنترل فروریزش خاک از آزمایشات تحکیم ساده استفاده شده است. همچنین برای بررسی اثر مکش برروی نمونه های تثبیت شده در حالت غیر اشباع از آزمایشهای ادومتری با قابلیت کنترل مکش استفاده می شود. نتایج آزمایشات نشان می دهد با افزودن آهک به خاک پتانسیل فروریزش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است