سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
رضا رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تبلیغات دهان به دهان و تاثیرات بین فردی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی هنگام تصمیمگیری خرید می باشند این تاثیر مخصوصا در صنعت گردشگری می تواند مهم باشد چون ارزیابی محصولات غیرقابل لمس قبل از مصرف آن ها مشکل است هنگامی که تبلیغات دهان به دهان بصورت دیجیتالی تبدیل می شود ماهیت بزرگ و زودگذر اینترنت راه های جدید تسخری تجزیه و تحلیل تفسیر و مدیریت تبلیغات دهان به دهان آن لاین را الزام آور می کند این مقاله به بررسی تاثیرات بین شخصی آن لایم یا همان تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان یک ابزار کم هزینه بالقوه برای بازاریابی و جذب گردشگران می پردازد و به بحث و بررسی برخی موضوعات تکنولوژیکی و اخلاقی در حال ظهور که مدیران بازاریابی هنگام تلاش برای کنترل تکنولوژی های درحال ظهور تبلیغات دهان بهدهان با آنها مواجه می شوند می پردازد.