سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی باقری پور – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین بیسادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به دمای تغییر شکل ، مقدار کرنش ایجاد شده در قطعه و محدوده تغییرات نرخ کرنش در فرآیند نورد داغ ، تبلور مجدد ایجاد شده در حین و بعد از انجام فرآیند یکی از مهم ترین تغییرات میکروساختاری ایجاد شده در نورد داغ ورق ها فولادی است. در مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار المان محدود DEFORM، یک مدل ترمودینامیکی ایجاد شده که قادر به پیش بینی تغییرات دمایی ، توزیع کرنش ، نرخ کرنش ، تنش و تغییرات متالوژیکی ورق باشد. با توجه به کاربرد بسیار گسترده فولاد AISI 304 در صنعت ، در مقاله حاضر نحوه و قوع تبلور مجدد دینامیکی در حین انجام نورد داغ ورق فولادی از جنس AISI 304 مورد بررسی قرار گرفته و اندازه زیر دانه های ایجاد شده در اثر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. تبلور مجدد استاتیکی ایجاد شده نیز پیش بینی شده و تاثیر آن بر ریز ساختار نهایی بررسی شده است. نحوه تغییر دما و سایر عوامل ناثیر گذار بر تغییرات فازی ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفته و اعتبار مدل به کمک نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است.