سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضوان یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
جعفر رهنماراد – دانشیار گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
احمد ادیب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در انجام مطالعات لرزه خیزی و ارزیابی خطر زمین لرزه کاتالوگهای لرزه ای مختلف مورد استفاده قرارگرفت به دلیل عدم وجود بزرگای واحد در کاتالوگ لرزه ای مربوط به سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی در شعاع ۱۵۰ کیلومتری ساختگاههای پیشنهادی منطقه مورد مطالعه روابطی جهت تبدیل انواع بزرگا به بزرگای ام اس ایجاد شد ابتدا رویدادهایی با حداقل دو نوع بزرگا از مراجع مختلف استخراج شدند و سپس با انجام رگرسیون توسط نرم افزار Microcal Origin 4.1 روابط بهینه ی تبدیل به ام اس Ms تعیین و کاتالوگ مربوطه تکمیل شد. روابط خطی و غیرخطی میان تغییرات لگاریتمی آهنگ سالانه تعدادرخدادها در مقابل بزرگی زلزله بررسی و در انتها رابطه مناسب به دست آمد.