سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی گیاهی دانشگاه لرستان
حامد خدایاری – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

تیره خرزهره ئیان (Apocyanaceae A. L. De Jussieu) از راسته گل سپاسی سانان (Gentianales) که متشکل از گیاهان درختی، درختچه ای یا علفی، دارای شیرابه در بافت ها است. خانواده خرزهره ئیان به عنوان یکی از بزرگترین خانواده در نهاندانگان درنظر گرفته شده است که شامل ۳۷۵ جنس و بیش از ۵۱۰۰ گونه در سراسر جهان می باشد. خانواده حائز اهمیت قابل توجهی در زمینه پزشکی به دلیل استفاده گسترده در شیمی درمانی سرطان، بیماری های پوستی، دیابت، اسهال و مالاریا دارد. در این تحقیق، مورفولوژی اندام رویشی و زایشی گونه ها برای ارزیابی ارزش نهائی آنها در تعریف گونه ها و تنوع بین آنها مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس فلور ایران جلد ۴۴٫۴۱ صفت ریخت شناسی کمی و کیفی و ۸ صفت کمی و کیفی ریزریخت شناسی (جدول ۲) انتخاب شدند. در پایان به منظور تحلیل داده های حاصل از مطالعه صفات کمی و کیفی و بررسی میزان قرابت، تنوع بین گونه ای تاکسون ها از نرم افزار رایانه ای NTSYS (نسخه ۲٫۰۲e) با ضریب تشابه Dice و خوشه بندی UPGMA استفاده شد. نتایج حاصل از دندروگرام آستانه تشابه ۵۸ درصد را بین گونه های از جنس این خانواده نشان می دهد که این موضوع بیانگر قرابت تقریباً نزدیک بین گونه های مذکور می باشد. نتایج حاصل از آنالیز خوشه ای این تحقیق حاضر، که طبقه بندی مورد تأیید قرار می دهد.