سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محبوبه خطابخش – دانشگاه آزاد فلاورجان اصفهان

چکیده:

جنس آلوپکوروس از گیاهان بومی ایران است گونه های این جنس ازلحاظ مرتعی و علوفه ای اهمیت دارند و دربرخی کشورها بعنوان علوفه وهمچنین زینتی پرورش می یابند تاکسونومی این جنس درایران بطور جامع انجام نگرفته است نمونه های هرباریومی به همراه نمونه های جمع آوری شده از ایران ازلحاظ مورفولوژی و ساختار تشریحی اپیدرم برگ بررسی شدند ۷گونه شناسایی شدند و ازلحاظ تاکسونومی عددی بررسی شدند نتایج این تحقیق دسته بندی های طبیعی را تقریبا تایید کردند