سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
لاله اله کرم –

چکیده:

دراین پژوهش ابتدا داروی متیل دوپابرروی نانو ساختار فولرن قرارگرفت سپس ترکیبات حاصله (X=F,Cl,Br)[C60-methyldopa-C64X بهینه شده است اتصال از طریق اتم کربن به فورم مثلثی گزارش شده درتحقیقات تجربی بوسیله نرم افزار گوس ویو شبیه سازی شدهاست سپس محاسبات NMR برروی آنها انجام شد نتایج بدست امده نشان داد روندب زرگی مقادیر این تانسورهای قطری درهمه ی کربن های مورد بررسی عبارت است از σ۳۳> σ۲۲> σ۱۱ درحالیکه مقدار σisoوσaniso نسبت به هم بستگی به مکانی که کربن ها درآن قرارگرفته اند دارد.