سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی سالمی گلعذانی – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در کار حاضر، تافنس شکست ریزساختار مارتنزیت بازگشت داده شده و ریزساختار فریت-بینیت-مارتنزیت، به همراه اثر مرزهای بین فازی بر شکست، در فولاد۴۲CrMo4 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمایش ضربه و تافنس شکست نشان داد که تافنس شکست ریزساختار سه فازی نسبت به ریزساختار مارتنزیت بازگشت داده شده نامطلوب است. شکست نگاری سطوح شکست در هر دو نمونه ضربه (CVN) و تافنس شکست (KIC) حصول شکست کلیواژی در ریزساختار سه فازی را مورد تایید قرار داد. سطوح روشن مشاهده شده بر سطح شکست نمونه های شکسته شده در ریزساختار سه فازی، موثر بودن مرزهای بین فازی بر شکست کلیواژی را نمایان ساخت. عامل بوجود آمدن این سطوح روشن، به پر تعداد بودن مرزهای بین فازی فریت-بینیت و فریت-مارتنزیت مربوط می شود