سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ایزدپناه – دکتری، عضو هیئت علمی بخش متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیررضا انصاری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا ادب آوازه – دانشجوی کارشناسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خواص مکانیکی و متالورژیکی مواد، وابستگی زیادی به فرآیند تولید آنها دارد. یکی از مراحل تولید، سرد کردن می باشد. پاسخ حرارتی مواد به روش سرد کردن و تأثیر آن بر مواد بسیار ا همیت دارد. در تحقیق حاضر قطعه ای از جنس آلومینیوم با شکل نامنظم هندسی انتخاب و آنالیز حرارتی زمانی که تحت سرد شدن پاششی توسط چهار افشانک که در موقعیت های مختلف قرار گرفته اند انجام شده است. نتایج حصل از این آنالیز عددی نشان می دهد که بر روی سطح قطعه رژیمهای متفاوتی ظاهر شده که باعث عدم یکنواختی توزیع دما در قطعه شده که این امر می تواند کیفیت متفاوت خواص متالورژی و فیزیکی قطعه را در نقاط مختلف سبب گردد. همچنین با استفاده از تحلیل حاضر می توان فرآیند سرد کردن پاششی را طوی طراحی نمود که بدون تحمل هزینه های بالای آزمایشگاهی به کیفیت مورد نظر در محصول دست یافت. کاربرد معمولی سرد کردن پاششی، بیشتر سرد کردن فلزات بعد از رولینگ و یا آنیل کردن مداول می باشد.