سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه عزتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه ارومیه
ابراهیم سپهر – عضو هیات علمی گروه علوم خاک, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه

چکیده:

غلظت بالای مس در اکوسیستم های آبی بویژه در حاشیه معادن یکی از معضلاتی است که موجودات زنده و محیط زیست را تهدید می کند. بدین منظور تحقیقی برای بررسی کارایی نانو اکسید آلومنیوم با سطح ویژه ی ۱۶۰ (m2/g) برای حذف مس از محلول های آبی و تاثیر pH در میزان جذب Cu بصورت (Batch) انجام گرفت. بطوریکه غلظت اولیه مس (۰، ۵/۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰ mg/l) و pH )6 ، ۷ ,۸) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه مس در محلول کارایی جذب کاهش می یابد و حداکثر کارایی جذب (۱۰۰٪) در pH 8 و در غلظت ۵/۲ mg/l بدست آمد و با کاهش pH میزان جذب مس توسط نانو ذره کاهش یافت و بطور میانگین از ۷۲٫۵ در pH 8 به ۵/۴۸ درصد در pH برابر ۶ رسید. بنابراینpH بدلیل تاثیری که روی مقدار بار سطحی نانو ذره دارد، عامل مهمی در میزان جذب Cu از محلول های آبی می باشد. داده های بدست آمده از آزمایش توسط مدل های لانگمویر و فروندلیچ برازش داده شد و هر دو مدل بهترین برازش را در هر سه سطح pH نشان دادند(R2 >0.95-98) . بنابراین نتایج بدست آمده نشان داد که نانو اکسید آلومینیوم مواد موثری برای از میان برداشتن مس از محیط های آلوده به مس و فاضلابها می باشد.