سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی کارآموز – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده ی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه
مسعود امامی – استاد دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران
مرتضی آذربرمس – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده ی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه
محمد علیپور – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده ی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عنصر Li روی ریزساختار و سختی آلیاژ آلومینیوم A380 در قالب فلزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی پس از افزودن مقادیر مختلف عنصر Li در دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد ، با استفاده از میکروسکوپ نوری و تست سختی سنجی به روش برینل ، به ترتیب تاثیر این عنصر روی ریز ساختار و سختی آلیاژ بررسی شد. مشاهده گردید که اگر Li به اندازه ی بهینه به آلیاژ اضافه شود تیغه های فاز بتای غنی از آهن و سیلیسیم یوتکتیک ریزتر خواهند شد. و در مقابل سختی آلیاژ کاهش خواهد یافت.