سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی آجیلیان ممتاز – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمید ممهدی هروی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ناصح حسینی – کارشناسی ارشد
سعید باغدارحسینی – کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از موثرترین روشهای شناخته شده جهت کاهش اکسیدهای نیتروژن حاصل از احتراق بازگردانی گازهای خروجی FGR میب اشد هدف ازانجام این پژوهش مطالعه آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای خروجی بردمایگازها و آلاینده های حاصل از احتراق گازوئیل میب اشد آزمایشات درکوره استوانه ای شکل دارای تقارن محوری در حالت غیرپیش آمیخته درصدهای مختلف برگشت گازهای خروجی از صفر تا ۳۰درصد و دبی های هوای ورودی ۵/۵ . ۴/۵ ۳/۵ m3/min انجام شده است به منظور بازگردانی گازهای خروجی به محفظه احتراق از لوله های فولادی با اتصالات جوشی استفاده گردیده و درمسیر آن یک فن سانتریفوژی که توانایی مکش گازهای خروجی را دارد قرارگرفته است جهت اندازه گیری دما از ترموکوپل نوع s با توانایی اندازه گیری دما تا ۱۷۰۰درجه سانتی گراد و به منظور اندازه گیری آلاینده های احتراقی از دستگاه آنالیزور گاز Testo 350-XL استفاده شده است نتایج بیانگر این استکه دراحتراق گازوئیل با افزایش درصد گازهای برگشتی تا ۳۰ درصد انتشار آلاینده NOx حدود ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده درحالیکه بازده احتراق و انتشار آلاینده ی co2 به ترتیب ۲و ۳ درصد افزایش می یابد.