سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهرخ رستاخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین شفیعی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام دانش پژوه – رئیس واحد تحقیقات هیدرو متالورژی مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

حضور یون فریک در محلول های سولفاته لیچینگ مس یکی از چالش های استفاده از روش سمنتاسیون برای بازیابی مس از این محلول هاست. قابلیت سمنتاسیون محلول ورودی بخش استخراجی حلالی مجتمع مس سرچشمه مورد آزمایش قرارگرفت. با توجه به غلظت بالای یون فریک در محلول، تاثیر آن بر سینتیک فرآیند، مصرف آهن، پایداری و مورفولوژی پودر مس بررسی شد. از یک الگوی طراحی آزمایش تمام فاکتوریلی در دو سطح برای بررسی تاثیر درجه حرارت، یون فریک و سطح مخصوص آهن استفاده شد که نشان دهنده تاثیر حرارت و یون فریک بر سمنتاسیونPLS سرچشمه بود.نتایج همچنین نشان داد که درجه حرارت در حضور یون فریک موجب افزایش بازیابی و سینتیک می گردد و پودر مس در حضور بیش از ۳ گرم بر لیتر یون فریک پایدار نیست. تصاویرSEM نشان داد که ساختار پودر مس در این شرایط ریزتر و به صورت دندریتی در می آید