سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه قادری – شهرستان سقز
سیدکریم قادرزاده –
صلاح الدین قادری –

چکیده:

یکی ازروشهای حمایتی برای تقویت بنیه تولید دربخش کشاورزی و درنتیجه افزایش سطح درامد روستاییان پرداخت یارانه به نهاده های این بخش یا عرضه نهاده های تولید با قیمتی پایین تر ازبازار ازاد به کشاورزان است بدین ترتیب با کاهش هزینه های تولید فعالیت کشاورزان سودآورتر می شود دراین تحقیق تاثیر یارانه های اعطای یدولت به بخش کشاورزی برسطح درآمد خانوارهای روستایی مورد مطالعه و بررسی قرارمیگیرد بدین منظور این تحقیق به بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین یارنههای پرداختی دولت به بخش کشاورزی و درآمد خانوارهای روستایی پرداخته است دراین راستا به بررسی ایستایی متغیرهای یارانه های اعطایی به کشاورزان و متوسط درامد کل خانوارهای روستایی که بصورت سالانه و برای دوره زمانی سالهای ۶۹الی ۸۷ جمع آوری شده ازطریق ازمون ریشه واحد دیکی فولر پرداخته و پس از آن وجود یا عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را ازطریق ازمون همگرایی مورد سنجش قرارمیدهد.