سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
شیما ضامنی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

مشکل مقاوم سازی و پایداری سازه های زیرزمینی دربرابر زلزله درکشور ایران که ازجمله کشورهای زلزله خیز جهان است از مسائل مهم و دغدغه های زمان حال می باشد بدین منظور تلاش درجهت پایداری تونل ها دربرابر امواج زلزله می تواند درراستای ایمن تر ساختن تونلها خساراتناشی از این پدیده را بطور قابل ملاحظه ای کاهش دهد و جود تونلهای متعدد آب راه و راه آهن درکشورمان که از محل گسل عبور کرده و دارای صفحات ضعیف می باشند لزوم بررسی تاثیر گسل برپایداری تونلها را درشرایط استاتیکی و دینامیکی در حین طراحی و درزمان بهره برداری ایجاب می نماید بررسی تاثیر پارامترهای مختلف نظیر وضعیت مکانیکی سنگ و نوع سیستم نگهدارنده و وضعیت قرارگیری گسل نسبت به مقطع تونل زاویه شیب گسل فاصله گسل از مقطع تونل و… برپایداری تونل می تواند درجهت پیش بینی خسارت ناشی از زلزله و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای کاهش خسارات راهنمای خوبی باشد.