سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی زارع – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدحسین هاشمی – دانشگاه شهید بهشتی
فریدون وفائی –
فاطمه رضائی –

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی برتغییرات تراز سطح آب و غلظت نمک دریاچه ارومیه می باشد برای تعیین روند پارامترهای دما و بارش از ازمون من – کندال استفاده و سپس از مدل ترکیبی MAGICC-SCENGEN با استفاده ازنتایج یک مدل گرمایش جهانی و بادرنظر گرفتن شش سناریوی IPCC تغییرات پارامترهای دما و بارش درسالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ و۲۰۷۵ و ۲۱۰۰ پیش بینی شد ارتفاع معادل و رواناب با روشهای خاک آمریکا و روش انگلی – دی سوزا محاسبه و با حل معادله بیلان سهم تغییر اقلیم درکاهش تراز آب و افزایش غلظت نمک آب دریاچه درسالهای هدف تعیین شد.