سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر بیات – دانشجوی دکتری جغرافیای و برنامه ریزی روستایی
مریم بیات – دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز

چکیده:

تغییر کاربری اراضی یکی از پیامدهای محیطی رشد گردشگری روستایی استکه کن – سولقان واقع در شمال غرب تهران یکی از نواحی کوهستانی حومه شهر تهران است که درنتیجه برخورداری از جاذبه های طبیعی و فرهنگی با روند رو به رشدی درزمینه گرشدگری روبرو است بطوریکه افزایش تقاضا درزمینه های گردشگری خانه های دوم امکانات و فضاهای تفریحی و خدمات مرتبط با گردشگری از مهمترین پیامدهای این وضعیت به شمار می آیند این پژوهش بررسی ابعاد محیط زیستی رشد گردشگری درمنطقه کن سولفان را در کانون توجه دارد و اثرات تغییر کنترل نشده کاربری اراضی بدون توجه به ملاحظات بوم شناختی را دنبال می کند چارچوب روش شناسی پژوهش برپایه ی مدل مطالعاتی و کل نگر DPSIR قرار دارد یافته ها بیانگر پیامدهای منفی تغییر کاربری اراضی از دیدگاه محیط زیستی است مانند تخریب چشم اندازهای طبیعی تبدیل باغها و زمینهای محدود کشاورزی به ساخت و ساز خانه های دوم رستوران داری و امکانات تفریحی افزایش ساخت و ساز دراراضی نامناسب مانند حریم رودخانه سولقان و شیب تند دره ها