سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا زالی – استادیار و عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی دانشگاه تهران
میر محسن مهدی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

چکیده:

در دنیای در حال تحول امروز، با توجه به افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییرات مداوم و چالش های زیاد دنیا، اکثر سازمانها به وی‍ژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، برای اینکه بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند و خود را با تحولات سریع انطباق دهند، بایستی گرایش به سمت فعالیت های کارآفرینانه داشته باشند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه و پنج بعد اصلی آن بر عملکرد سازمانی در کسب و کارهای تولید کننده محصولات نانویی در ایران می باشد. برای انجام تحقیق، اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه(ضریب آلفای ۸۸٫۷%) از ۲۰۲ نفر از مدیران کسب وکارهای نانویی جمع آوری گردید. روش تحقیق حاضر، مبتنی بر متدولوژی مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرایشکارآفرینانه(ضریب تاثیر،۰٫۵۳) و ابعاد تشکیل دهنده آن شامل، نوآوری(۰٫۵۰)، استقلال گرایی (۰٫۳۵)، ریسک پذیری (۰٫۳۸)، پیشگامی(۰٫۴۵) و رقابت تهاجمی(۰٫۵۱)، تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارند.