سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زنجان
آرش دودمان – کارشناس ارشد زراعت پیام نور سلطانیه

چکیده:

کدوی تخمه کاغذی با نام علمی (Cucurbita pepo L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمنداست، که از مواد موثره موجود در دانه های آن در معالجه بیماری های مختلف مجاری ادراری استفاده می گردد. به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود مایع میکرو بر اجزای عملکرد و درصد روغن سه جمعیت از کدوی تخمه کاغذی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان اجرا گردید. تیمار های اعمال شده شامل، سه جمعیت کدو تخمه کاغذی(اردبیل، چهارمحال بختیاری، لرستان) و کود مایع کامل میکرو در سه سطح،۰،۱،۲در هزار بوده است. نتایج آزمایش نشان داد‌ که تاثیر سطوح مختلف تیمارها برروی صفات مورد بررسی در سطح یک درصد معنی‌دار بود. تیمار AK3 (جمعیت اردبیل با سطح کودی دو در هزار) بالاترین مقدار عملکرد دانه در بوته (۸/۱۰۶گرم)، تعداد دانه در بوته(۴۳۴) را به خود اختصاص داد و بالاترین تعداد میوه در بوته(۸۳/۵عدد) و وزن هزار دانه(۵/۵۰۱ گرم) به ترتیب در تیمارهای BK1 (جمعیت بختیاری و عدم کوددهی) و BK2(جمعیت بختیاری و سطح کودی یک در هزار) بدست آمد. درصد روغن نیز تفاوت معنی داری در هیچ کدام از تیمارها از خود نشان نداد