سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علیرضا جعفرنژادی – عضو هیئت علمی منابع طبیعی خوزستان
خوشنار پاینده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
ابراهیم پناه پور –

چکیده:

آلودگی خاک به فلزات سنگین به دلیل اثرات منفی که برسلامت انسان و محصولات کشاورزی دارد یکی ازمشکلات جدی زیست محیطی به شمار میرود ارسنیک AS ازجمله فلزات سنگینی استکه بشدت سمی و سرطان زا می باشد یکی از راه حلهای کاهش آلودگی درخاک استفاده از پالایش سبز میباشد اصلاح کننده های آلی و سنتزی با فلزات سنگین کمپلکسهای آلی فلزی قابل حل درمحلول خاک تولید مینمایند که توان افزایش جذب گیاه را درآلودگی بالا می برند لذا دراین تحقیق به بررسی تاثیر کود آلی برافزیاش میزان جذب آرسنیک توسط گیاه شاهی پرداخته شده است این پروژه بصورت گلدانی درقالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد تیمارها شامل گیاه شاهی دوسطح ماده آلی و سه سطح آرسنیک ۴۰و۲۰و۰ پی پی ام که سه درتکرار اجرا شد بعد ازرشد کامل گیاه آرسنیک کل دراندام هوایی گیاه و همچنین درخاک با دستگاه جذب اتمیک اندازه گیری شد و درنهایت آنالیز آماری و مقایسه میانگین ها به روش دانکن درسطح ۵ درصد با استفاده ازنرم افزار کامپیوتری MSTAT انجام شد و رسم نمودارها نیز با استفادهاز نرم افزار Excel صورت گرفت