سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی آگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مه
محمود پوریوسف – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالله حسن زاده قورت تپه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای ، ازمایشی در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات ساعتلو ارومیه انجام گرفت . ازمایش به صورت اسپلیت پلات با طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد شامل تیمارهای کودی الف ) کود زیستی فسفاته بارور ۲ ب ) شاعد ج ) کود دامی د ) کود دامی + کود زیستی فسفانه بارور ۲ و نسبتهای کشت مخلوط شامل ۰ و ۲۵ ، ۱۰۰ و ۵۰ ، ۷۵ و ۷۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ ، ۲۵ و ۰ درصد جو + ماشک گل خوشه ای بود . کشت مخلوط به روش جایگزینی انجام شد . نتایج ازمایش نشان داد که از بین تیمارهای مختلف کودی تیمار دامی + کود زیستی فسفانه بارور ۲A4) با تولید ۱/۱ تنعلوفه خشک و ۴/۳ تن علوفه تر بیشترین عملکرد را در بین تیمارهای مختلف تولید نمود . از بین تیمارهای نسبت هایمخلوط ،کشت خالصجوB1 عملکرد علوفه تر و خشک را داشت ولی این تیمار با تیمارهای ۷۵ % جو + ۲۵ ماشک گل خوشه ایB2و ۵۰ % جو + ۵۰ % ماشک گل خوشه ای B3نداشت