سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد ایمانی خواجه پاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاب
محمود پوریوسف – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالله حسن زاده قورت تپه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد چاودار در کشت باشبدر در سال زراعی سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات ساعتلو ارومیه انجام گرفت. آزمایشی به شکل فاکتوری با طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد . شامل تیمارکودی الف: هیومیکا ب) کود زیستی فسقاته بارور ۲ ج) شاهد د) هیومیکا +کود زیستی فسقاته بارور ۲نسبتهای کشت مخلوط شامل الف) ۱۰۰ درصد شبدر، ۷۵ درصد شبدر+ ۲۵ درصد چاودار، ۵۰ درصد شبدر+ ۵۰ درصد چاودار ، ۲۵ درصد شبدر + ۷۵ درصد چاودار و ۱۰۰ درصدچاودار بود. کشت مخلوط به روش جایگزینی انجام شد. باتوجه به نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار کودی هیومیکا بیشترین عملکرد علوفه را دربین تیمارهای کودی بیان نمود. تیمارهای مختلف شبدر+ چاودار تأثیری در عملکرد علوفه تر وخشک نداشتند