سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل شریفی – کارشناس ارشد زراعت
داود ارادتمنداصلی – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد انواع گیاهان زراعی آزمایش های مختلفی در مراکزآموزشی، تحقیقاتی و کشاورزی در مناطق مختلف ایران و جهان با شرایط آب و هوایی متفاوت، انواع تنش های محیطی و… درسال های متمادی در قالب انواع طرح ها و آزمایشات کشاورزی، با اعمال تیمارهای متفاوت انجام شده است. که اهداف اکثر پژوهشگران و محقین رسیدن به عملکرد بالا در کنار تولید محصولات سالم و اورگانیک، کاهش آسیب های زیست محیطی وکاهش هزینه های تولید می باشد. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از اکثر آزمایش هایی که در این زمینه انجام شدهاست، نشان می دهند که استفاده از کودهای زیستی در اکثر گیاهان زراعی با مکانیسم های مختلف اثر باعث حصول نتایج مثبتی از نظر عملکرد، سلامت محصولات تولیدی و کاهش مخاطرات زیست محیطی شده است و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع نیاز به انجام تحقیقات وسیع و تخصصی تری در این زمینه می باشد