سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا عباسی – کارشناس موسسه اقتصاد کشاورزی فرزانگان پارس
هادی جوینی – کارشناس شرکت ساروج پی پارس

چکیده:

رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه نموده است . امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک با هدف بهره گیری از ارگانیسم های مفید خاکزی به منظور تولید حداکثر محصول ، و توجه به بهبود کیفیت خاک ، رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست ، مورد توجه قرار گرفته است . به طور کلی محصولاتی شامل سلول های زنده از گونه های مختلف میکروارگانیسم ها که توانایی تبدیل عناصر غذایی از فرم غیر قابل جذب به فرم قابل جذب برای استفاده گیاهان را دارند، به عنوان کودهای بیولوژیکی محسوب می شوند . استفاده مناسب و بهینه از کودهای بیولوژیکی نیازمند شناخت نقاط قوت و ضعف آن است تا از فواید بهره مند و با شناسایی نقاط ضعف از بروز پیامدهای منفی جلوگیری آید. در این مقاله به ارزیابی تاثیر و اهمیت و مزیت ها ، و موارد استفاده از این کودها پرداخته می شود امید که با توسعه شناخت متخصصان و کشاورزان نسبت به فواید این گونه محصولات و افزایش فعالیت های ترویجی استفاده از این مواد ، بتواند در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار در کشور یاری رساند.