سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه اعرابی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حمید شهریاری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پایائی محصول یک ویژگی مهم درهرزمینه کاربردی است که بصورت احتمالانجام یک کار مشخص تحت شرایط معین و درمدت زمان ازپیش تعیین شده تعریف می شود دراین مقاله ازظرفیت یا مقاومت یک محصول و تنش یا بار تحمیل شده بر آن برای مدلسازی ومحاسبه مقدار پایائی استفاده شده است دربیشتر موارد کنترل بار دراختیار مانیست اما با به کاربردن تمهیدات گوناگون میتواند ظرفیت محصول تولیدی را بهبود بخشید دراین مقاله اثر کاهش پراکندگی برای هرمشخصه کیفی یک محصول تحت توزیع های مشخصی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج تحلیلی و عددی نشان میدهد که با کاهش پراکندگی مشخصه کیفی محصول تولید شده ظرفیت افزایش یافته و پایائی بهبود پیدا می کند .