سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحمت عظیمی –
امید آخوندی –

چکیده:

منطقه طرح واقع در طول جغرافیایی ۴۹,۴۰ تا ۴۹,۴۵ و عرض جغرافیایی ۳۴,۱۵ تا ۳۴,۲۶ به مساحت ۲۵ کیلومتر مربع واقع در سری خاک حرآباد از واحدمجزا شده ۲۶/۲ می باشد نمونه برداری از خاک منطقه از ۳ قسمت بین بوته ها وزیراشکوب بوته های آتریپلکس و خار جاز منطقه بعنوان شاهد در طی ۲ سال از سه منطقه انجام گرفت و آنالیزهای هدایت الکتریکی اسیدیته و مواد الی خاک مورد ارزیابی و آزمایش قرارگرفت و سپس با پروفیل شاهد نتایج حاصل از آن مقایسه گردید هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در پروفیل های زیراشکوب از عمق ۹۰ سانتی متری به سطح خاک در مقایسه با پروفیل شاهد حفر شده دارای افزایش معنی داری می باشد ولی روند تغییر ات در میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در پروفیل های بین بوته ها از سطح خاک به پایین دارای افزایش معنی داری می باشد.