سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا فرجی – کارشناس ارشد راه اهن _ مهندسین مشاور ایمن سازان
سعید محمذزاده – دانشیار دانشکده راه اهن
محمد فشارکی – کارشناس ارشد راه آهن

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی پدیده کاریو کیشن یا ناهمواری سطحی ریل و تاثیر آن بر تغییر شکل های ایجاد شده در ریل می پردازد. جهت بررسی مقاله فوق قطار و خط توسط مجموعه ای از فنرها و میراگرها مدلسازی شده و با تشکیل ماتریس های جرم ، سختی و میرایی ، معدلات تعادل دینامیکی خط و قطار تشکیل شده و سپس این معادلات در حوزه زمان توسط روش اجراء محدود حل گردیده است. کاریو کیشن توسط یک رابطه سینوسی با طول موج و دامنه مشخص در معادلات وارد و تاثیر آن در تغییر شکل هاب وارد شده در ریل سنجیده می شود. در ادامه با انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مختلف خط و قطار ، میزان تاثیر عوامل مختلف بر جابجایی ریل سنجیده می شود. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که تغییر دامنه و طول موج کاریو کیشن تاثیر قابل ملاخظه ای ذر جابجایی ریل دارد بخصوص اگر همراه با افزایش بار محوری و سرعت قطارها باشد.