سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد آرامی – کارشناس ارشد حقوق بین الملل و کارشناس ارشد اکتشاف شرکت نفت فلات قاره ل
نرجس مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

واژه کارشیفتگی در سال ۱۹۷۱ توسط وین اوتس مطرح گردید برخی نظریه پردازان در زمینه اعتیاد بر این باورند که اعتیادبه کار ناشی از شیفتگی فرد نسبت به کار زیاد است و به گونه ای رفتار می کند که برای خانواده و زندگی اجتماعی او در محیط کار و خارج از آن مضر است در این مقاله سعی شده است به بررسی تاثیر کارشیفتگی و استفاده از اصول ارگونومی و روشهای محیط شناختی برای ایجاد نوعی تعامل و همبستگی بین اعتیادبه کار ووجدان کاری در افرادکارشیفته و تلاش درجهت توانمندکردن کارکنان اقماری شاغل در جزایر نفتی پرداخته شود نوع پژوهش کیفی و روش پژوهش نظریه زمینه ای است دستاوردهای حاصله ازمقاله می تواند بعنوان الگویی اثربخش برای سایر شرکتها باشد.