سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم ملک پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بندرعباس
محمدصادق سخاوتجو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
سیدعلی جوزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عبدالرضا کرباسی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه صنعت بعنوان یکی از شاصهای توسعه یافتگی کشورها محسوب میشود و معیار کاربردی مناسبی جهت مقایسه کشورها می باشد شهربندرعباس از نظر توزیع جغرافیایی صنایع درمقایسه با دیگر نقاط شهری و روستایی استان هرمزگان از تمرکز صنعتی بالایی برخوردار است مهمترین صنایع استان در شهر بندرعباس به ویژه در غرب بندرعباس مستقر شده اند پالایشگاه هشتم بندرعباس، نیروگاه شرکت ذوب روی، آلومینیوم المهدی فولادهرمزگان و فولاد جنوب از مهمترین این صنایع هستند از این رو لزوم بررسی آلودگی های ناشی از این صنایع و تاثیراتمخرب آنها برمحیط زیست منطقه ضروری است با توجه به این امر هدف کلی تحقیق حاضر تدوین وارایه راهکاهای مدیریتی کارخانه آلومینیومالمهدی براساس سنجش پارامترهایهوا بوده است برای نیل به این هدف لزوم تعیین میزان فلزات سنگین معلق درهوا درمجاورت صنایع و همچنین در مناطق مسکوین مجاور آنها به عنوان اهداف جزئی ضروری است لذا برای دست یابی به اهداف فوق پس از انجام بازدید های میدانی جهت شناسایی منابع انتشار و انتخاب محل ایستگاه های نمونه برداری عملیات نمونه برداری از هوا در دو فصل سردوگرم سال ۸۹-۱۳۸۸ انجام پذیرفت.