سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شایان شریف جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
اکبر صناعی – استادیار دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

ازملزومات کشاورزی امروز به طور مشخص نیاز به دقت بالای کار کاهش کلی انجام عملیات زراعی و به حداقل رساندن تعدد عملیات ماشینی یا اجتناب از کاربرد ماشین های متنوع می باشد تشخیص زمان مطلوب برای خرد کردن و ریزدانه کردن بموقع و مناسب کلوخه ها و از بین بردن لایه خاکهای سخت سطحی دقیقاپیش از برداشت ماشینی انیگونه محصولات غده ای خصوصا درزمینهای سنگین رسی با یکبار عبور مرور ماشین راهکارمناسبی برای کم کردن عواقب سوء ترافیکی است همچنین این عمل جهت جلوگیری از فشردگی نامناسب خاک مفید میب اشد درغیر این صورت بهنگام برداشت کلیه محصولات غده ای وجود کلوخه و لایه های سخت خاک موجب کاهش عملکرد کیفی و اسیب و صدمه زدن به محصولات غده ای نظیر سیب زمینی می بوشد علاوه بر نادیده گرفتن این مسائل اجازه جاسازی و نگهداری محصول با ماندگاری مناسب را درانبار به کشاورز نمی دهد اجرای مراحل این پروژه تحقیقاتی انجام شده درمنطقه جلگه رخ استان خراسان رضوی شامل طراحی مجدد ساخت بهینه ساختار اصلاحی یک کلوخه سله شکن دوار جدید درمقایسه با یکنوع تیلردوار معمولی از قبل استفاده شده جهت از بین بردن کلوخ های ایجاد شده درمزرعه سیب زمینی می باشد.