سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تهمینه خادمی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوروزوان

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات بهعنوان یکی ازتکنولوژیهای نوین بشری به سرعت درحال تاثیر گذاری برالگوهای زندگی تحقیقات اموزش و مدیریت بسیاری ازابعاد زندگی انسان است فناوری اطلاعات که ازتلاقی الکترونیک پردازش داده ها و ارتباطات مخابرات حاصل شده است باعث مکانیزه شده سیستم ارتباطی تسهیل ارتباطات اسان سازی گردش مکاتبات اداری و امکان گزارش گیری مستمر شده است این امر تمرکز زدایی و ایجاد ابرشاهره و افزایش سرعت کیفیت تصمیمگیری و مدیریت کارا را فراهم ساخته است هدف ازاین پژوهشی بررسی فناوری اطلاعات بربهبود ارتباطات سازمانی درشرکت مخابرات استان اصفهان می باشد و اهداف آن شامل تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ساختارسازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی فناوری اطلاعات و کارایی سازمانی فناوری اطلاعات و بهره وری فناوری اطلاعات و کاهش هزینه می باشد بعدزاتجزیه و تحلیل یافته های تحقیق مشخص شد که فناوری اطلاعات بربهبود ساختارسمازنی ارتباطات سازمانی کارایی سازمانی بهره وری و کاهش هزینه ها اثرمستقیم دارد و میتوان ازآن به عنوان ابزاری برای بهبود ارتباطات سازمانی استفاده کرد.