سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنگیس سمیعیانی – کارشناس رشته مدیریت دولتی
حمیده میرابوالقاسمی – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور خوانسار
سعیده بخشی – کارشناس مدیریت صنعتی
میثم ربانی – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور خوانسار

چکیده:

توسعه اقتصادی و راه های نیز به آن ازجمله مباحث مهم و پیچیده ای است که تا بحال مجادلات فراوانی را درمیان صاحبنظران برانگیخته است یکی ازمباحث اکلیدی توسعه اقتصادی نحوه و چگونگی افزایش تولید ملی کشورهاست با افزایش تولید داخلی با کیفیت تر کمک یانی به افزایش تولید ملی درسطح جهانی می کند توسعه اقتصادی کشورها ملاک فقروثروتشان است میزان فقرو ثروت جامعه بستگی به کارافرینی درآن جامعه دارد هرچه تعداد کارافرینان فعال یک جامعه بیشتر باشد نشانه توسعه آن کشور است امید می رود که درکشورعزیزمان ایران با حمایت ازاین قشر کارافرینان کشور را به سوی توسعه بیشتر سوق دهیم کارافرینان که بنا به خصلت و ویژگی های ذاتی خود همواره به دنبال تبدیل ایده های اقصتادی خود به پروژه های اقتصاید مولد و سودده هستند زمینه ایجاد واحدهای تولیدی جدید و کارامد را فراهم می نمایند دراین مقاله سعی کردیم رابطه کارافرینی ازخلق ایده نوگرفته تا حرکت بسوی تولید ملی و گامهای بلند بطرف توسعه اقتصادی ایران را نشان دهیم