سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز،
سیدعلی حسین زاده – کارشناس مدیریت دولتی، معاون آموزش استانداری کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

هدف کلی این پژوهش شناخت رابطه بین کارآفرینی و اصول تعاون با یکدیگر و ارتباط هر کدام از آن ها با موفقیت تعاونی ها است. باتوجه به یافته های تحقیق بین کارآفرینی و موفقیت تعاونی ها رابطه معنادار وجود دارد. در بررسی جزئیات ابعاد کارآفرینی و ارتباط آن با موفقیت تعاونی مشخص گردید که تنها بین کنترل درونی، تحمل ابهام و تحمل فشار و سختی رابطه معنادار با موفقیت تعاونی ها برقراراست و بین ابعاد نوآوری و خلاقیت و ریسک پذیری رابطه معنادار با موفقیت تعاونی ها وجود ندارد. همچنین با بررسی یکایک اصول تعاون مشاهده گردید که تنها اصول کنترل دموکراتیک، آموزش و اطلاع رسانی و توجه به جامعه با موفقیت تعاونی ها ارتباط معنادار وجود دارد و بین اصول عضویت آزاد، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و همکاری تعاونی ها با موفقیت تعاونی ها رابطه معنادار وجود ندارد.