سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه مولوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته فناوری کرمان
فضل اله سلطانی – استادیار بخش عمران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته فناوری کرمان

چکیده:

نشت اب از بدنه و پی سدها یکی از مهمترین موضوعات در مطالعه سدهای خاکی است. یکی از روشهای کاهش نشت استفاده از دیوار اب بند ویا استفاده از ژئو ممبرین در داخل سد است .این مقاله در دو بخش,بخش اول بر روی سد خاکی علویان که بر روی لایه نفوذ پذیر قرار دارد با مدل سازی دیوار اب بند توسط نرم افزارهای Plaxis و (seep/w) Geostudio2007خط نشت و دبی در مقاطع بحرانی مورد بررسی شده است , بخش دوم بر روی همان سد با این تفاوت که به جای هسته رسی و دیوار اب بند یک لایه ژئو سنتتیک به همراه دو لایه ی خاکی محافظ با نفوذ پذیری خیلی پایین با ضخامت ۱۵ سانتی متر توسط نرم افزار Plaxis و (seep/w) Geostudio2007 خط نشت و دبی در مقاطع بحرانی بررسی و در پایان به این نتیجه رسیدیم که در نرم افزار plaxis دبی در سد خاکی با هسته رسی ۵-۱۰*۶٫۹۲ و در سد خاکی بتا ژئوسنتیک ۵-۱۰-۴٫۶۶ و همچنین در نرم افزار Geostudio2007 دبی در سد خاکی با هسته رسی ۵-۱۰*۴٫۵۳۶ و در سد خاکی با ژئوسنتتیک ۵-۱۰*۴٫۸۶۳ است