سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد ژاله فر – کارشناس ارشد، شکل دهی فلزات(ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید جمال حسینی پور – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی –
سیدمسعود حسینی –

چکیده:

دراین مقاله تاثیر پیش کرنش تک محوره بر نمودار FLD بر پایه نگرشی متفاوت با مطالعات گذشته نسبت ایجاد پیش کرنش در ورق مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا ورق بصورت تک محوری تا حد معین کشیده شده و سپس نمونه ها با ابعاد مختلف بر اساس روش آزمون خارج از صفحه هکر بریده شده و در مسیرهای مختلف کرنش تا مرحله پارگی کشیده شده است. ورق مورد استفاده در آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ بوده است. نتایج نشان میدهد که در فرآیندهای شکل دهی با پیش کرنش تک محوره، پیش کرنش موجب جابه جایی منحن ی به سمت چپ شده و تراز منحنی در مسیرهای دو محوره و کرنش صفحه ا ی افزایش م ی یابد و این درحالیست که تراز منحنی در مسیرهای بارگذاری مریوط به کشش تک محوره تفاوت ناچیزی خواهد داشت . همچنین با استفاده از روابط پلاستیسیته منحنی های حد تنش شکل دهی بدست آمد. نتایج نشان می دهد که این نمودارها مستقل از جهت تغییر مسیر کرنش میباشند و البته این مستقل بودن نسبت به جهت انجام تست، بستگی به تابع تسلیم به کار گرفته شده دارد.