سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه ذاکری ورجوی – کارشناسی ارشدمکانیک ،تبدیل انرژی
محمد لایقی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
نسرین علیمردانی – دانشجوی دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر پوشش نانوذرات فلزی نقره، روی انتقال حرارت جابجایی اجباری لوله های ساده و پره دار قائم با شرط مرزی دما ثابت دیواره پرداخته شده است. ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت در نسبت های حجمی مختلف و در لوله های پره دار بر حسب فاصله پره های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها، بیانگر افزایش قابل توجه ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت با افزایش نسبت حجمی نانوذرات می باشد و این بهبود با افزایش درصد حجمی ذرات نانو تا یک مقدار مشخص و کاهش فاصله پره ، بیشتر می شود. با افزایش درصد حجمی نانوذرات تا ۰۸/۰، ضریب انتقال حرارت ۱۸٪ افزایش می یابد که بیانگر افزایش عدد ناسلت و مقدار انتقال حرارت با افزایش درصد حجمی نانوذرات می باشد. از سوی دیگر، با افزایش بیشتر کسر حجمی، ضریب انتقال حرارت کاهش می یابد. پوشش نانوذرات روی سطح لوله باعث افزایش سطح موثر انتقال حرارت از لوله شده و همچون نانو پره عمل می کنند ولی با افزایش بیشتر کسر حجمی از یک حد مشخص، تاثیر نانو پره ها بدلیل تراکم بیشتر و احتمالا کاهش سرعت جریان در لایه مرزی کمتر شده و باعث کاهش انتقال حرارت می شود. همچنین، با کاهش فاصله پره دریک نسبت حجمی معین که با افزایش تعداد پره همراه است، مقدار انتقال حرارت افزایش می یابد.