سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس ساجدی آبکنار – دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدمحمود کثیریها – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

یکی از مهمترین بخشهای تحقیقات صنعتی درمورد خوردگی سازه های بتنی درمحیطهای خورنده ای مانند محیطهای دریایی است این مقاله بصورت عملی تاثیر استفاده از پوشش های محتوی پودر درمحافظت از میلگرهای درون سازههای بتنی دراین محیط ها را مورد بررسی قرار داده است پوشش مصرفی آستری اتیل سیلیکات با پودرروی بوده است که درمقادیر مختلف PVC اعمال و مورد آزمون مه نمکی به منظور بررسی خواص ضدخوردگی قرارگرفته است ازمونهای انجام شده نشان داده اند که با توجه به خاصیت حفاظت کاتدی پوشش محتوی روی مقاومت به خوردگی میلگردها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته که این امر می تواند طول عمر سازه های بتنی را تاچندین برابر افزایش دهد.