سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین برزگر سلوکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم و مدیر تحقیق و توسعه شرکت سدید بتن
احمد اردکانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه قم
احسان دهقانی فیروزآبادی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم،

چکیده:

به هنگام بروز آتش سوزی در یک سازه، علاوه بر حفظ جان انسان ها که اساسی ترین هدف مهندسان و محققان می باشد، کاهش خسارت های ناشی از حریق به خصوص در سازه های مهم نظیر نیروگاه ها و پالایشگاه ها بسیار حائز اهمیت است. در سال های اخیر و با گسترش کاربرد بتن های مقاوم حاوی پوزولان های مختلف در سازه های مهم، بررسی میزان آسیب پذیری این بتن ها دربرابر آتش اساسی به نظر میرسد و مورد توجه و بررسی بسیاری از مهندسین و محققین سرتاسر دنیا قرار گرفته است. در این تحقیق، مقاومت فشاری بتن های حاوی پوزولان های میکروسیلیس، متاکائولین و زئولیت و همچنین بتن های حاوی پودر سنگ، تحت شرایط یکسان و ثابت در دمای بالای کوره مطالعه می شود. به این ترتیب، درصد های مختلف هرکدام از پوزولان ها و پودر سنگ به صورت جداگانه و میزان تاثیر هرکدام از آنها در برابر کاهش مقاومت فشاری پس از حریق بررسی می گردد. با بررسی ها و آزمایش های صورت گرفته مشاهده می شود که با افزایش پوزولان هایی مانند میکروسیلیس، متاکائولین و زئولیت به عنوان پوزولان و همچنین استفاده از پودر سنگ به عنوان فیلر در بتن، مقاومت فشاری بتن بعد از قرار گرفتن در برابر حریق افت کمتری را نسبت به بتن بدون استفاده از مواد مذکور از خود نشان می دهد که مقدار استفاده ی هر کدام ازاین مواد با توجه به درصد های مختلف آزمایش شده در آزمونه ها بدست آمده است. آزمایش های انجام شده و همچنین مقدار و نحوه ی تاثیر مواد ذکر شده در مقاومت فشاری بتن در این مقاله ارائه می گردد.