سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین فرازمند – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
سیدحیدر ولی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
افشین مشیری – مدیریت جهاد کشاورزی گرمسار
علی محسنی – معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

آفتاب سوختگی میو ههای انار یکی از مهمترین عوامل خسارتزا به میو هها می باشد که موجب کاهش کمی وکیفی محصول انار می گردد.محلول پاشی با کائولین فرآوری شده می تواند به عنوان یک روش مناسب جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی مورد استفاده قرارگیرد. به همین منظور در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ، کائولین فرآوری شده از سن گهای معدنی کائولین تهیه و جهت کاربرد بر روی درختان انار در مناطق قم و گرمسار مورد استفاده قرار گرفت. سپس محلول پاشی کامل درختان انار با کائولن فرآوری شده (سپیدانWP غلظ تهای ۲۵ ۵ ۱۰ و ۱۵ درصد، در چهار و سه مرحله محلول پاشی از اواسط اردیبهشت لغایت اواسط شهریور با فواصل ۴ تا ۵ هفته، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین میزان آفتاب سوختگی میوه های انار در تیمارهای شاهد و محلول پاشی شده با کائولین، به ترتیب، ۳۲ و ۱۴ درصد بدست آمد، که بیانگر کاهش حدود ۳۸ درصدی آفتاب سوختگی نسبت به شاهد می باشد. همچنین میانگین خسارت آفت کرم گلوگاه انار در درختان محلول پاشی شده با کائولین حدود ۶۳ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. علاوه بر این نتایج بیانگر کاهش ریزش گل و میوه، ترکیدگی میوه، خسارت شته و کنه انار بود