سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا رسولی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگ
علیرضا عزیزی – دانشجو موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی،گروه عمران، رشت
سعید قاسمی – دانشجو موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی،گروه عمران، رشت

چکیده:

یکی از مشکلات مهم در طراحی و اجرای ساختمان ها، به خصوص ساختمان های مرتفع و پل های بزرگ بتنی، وزن مرده ی قابل توجه بتن به کار رفته در ساخت آنها است. از این رو استفاده از بتن سبکی که دارای خواص مکانیکی مطلوب باشد، دارای امتیازات قابل توجهی است که از آن جمله کاهش مقاطع بتنی را می توان نام برد. این تغییرات در نهایت باعث کاهش حجم بتن ریزی و کاهش قیمت نهایی بتن تولید شده می گردد که تاثیر بسزایی در اقتصادی تر شدن طرح دارد. از طرفی مهمترین و گران ترین بخش بتن، سیمان است که اگر بتوان درصدی از آن را توسط مصالحی مانند پودر شیشه جایگزین نمود، علاوه بر کاهش قیمت نهایی، می توان آسیب به محیط زیست را با استفاده از ضایعات شیشه در ساخت بتن، به حداقل رساند. در این مطالعه اثر رنگهای مختلف شیشه، ابعاد و مقادیر مختلف پودر شیشه بر مقاومت نمونه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. رفتارهای متفاوت مقاومت بر اثر تغییر هر یک از عوامل مذکور قابل توجه است، به عنوان مثال تاثیر مقدار مشخصی پودر شیشه باعث کاهش مقاومت اولیه نمونه بتنی ولی افزایش مقاومت آن با گذشت زمان گردید.