سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس خجیر – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنوشهر
مجتبی نصراله پور – کارشناس ارشد عمران راه و ترابری

چکیده:

مهمترین عملکرد فیلر در مخلوطهای آسفالتی بهبود عملکرد آن است اما نمی توان تاثیر فیلرهای مصرفی رایج را درآسفالتهای کشور خوب محسوب نمود. زیرا روسازی های آسفالتی ساخته شده از فیلرهای مذکور درمعرض خرابی های ناشی از رطوبت و اضمحلال زودرس قرار میگیرند دراین تحقیق آزمایشگاهی با بهره گیری از دو نوع فیلر پودرسنگ سیلیس بعنوان فیلررایج و پودرسنگ آهک اقدام به ساخت مخلوطهای آسفالتی شده و سپس مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط اسفالتی درحالت خشک و اشباع مورد ارزیابی قرارگرفت براساس نتایج حاصله از آزمایشها رفتار و خصوصیات کششی مخلوطهای آسفالتی در اختلاط با فیلرپودر سنگ آهک درمجاورت با آب بهبود یافته و حساسیت رطوبتی مخلوطهای اسفالتی نیز کاهش یافته است.