سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی دانشگاه تهران
مصطفی عرب – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
مهران عنایتی شریعت پناهی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمود لطفی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum از خانوادهGentianaceae و از اهمیت بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است. در این پژوهش برای اولین بار در دنیا، کشت میکروسپور گل لیسیانتوس انجام شد. تولید گیاهان هاپلوئید به منظور اصلاح نباتات و مطالعات مربوط به آن در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی همواره مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت استفاده از گیاهان هاپلوئید و لاین های هموزایگوس در برنامه های اصلاح نژاد از مدت ها پیش بر دانشمندان مسلم گردیده است. در این پژوهش اثر متقابل پنج نوع محیط کشت مایع NLN و MS ،NN ،B5 ،NLN ½ با سه غلظت ۱۲۰mg/L و ۹۰ و ۶۰ مالتوز (به عنوان منبع کربوهیدرات) در القای هاپلوئیدی لیسیانتوس از طریق کشت میکروسپور ، بررسی شد . در تیمارهای محیط NLN½ با ۹۰mg/L مالتوز و محیط MS با ۶۰mg/L مالتوز فقط میکروسپورها متورم تشکیل شد؛ اما در تیمار محیط NLN با ۱۲۰mg/L مالتوز علاوه بر میکروسپورهای متورم، سوسپانسور ایجاد شد. ساختار چند سلولی در تیمارهای محیط B5 با ۶۰mg/L مالتوز و محیط NLN ½ با ۱۲۰mg/L مالتوز مشاهده گردید.