سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرزاد سالاری ساردویی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی –

چکیده:

تنش خشکی یکی ازمهمترین عوامل محدود کننده توسعه کشت و تولید محصولات زراعی دردنیا و ایران می باشد با کاربرد برخی روش های مدرن نظیر پلیمرهای سوپرجاذب می توان از بارندگیهای پراکنده و سایرنمابع محدود آب درامرحفظ و ذخیره آب درخاک استفاده نمود بنابراین به منظور بررسی تاثیر کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب درکاهش اثرات تنش خشکی برروی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی بصورت طرح بلوکهای خرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصافدی درسه تکرار درمنطقه ارزوئیه شهرستان بافت اجرا شد تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی درسه سطح درکرت های اصلی و هیدروژل سوپرجاذب به عنوان فاکتور اصلی درسه سطح درکرت های اصلی و هیدروژل سوپرجاذب به عنوان فاکتورفرعی درچهارسطح درکرت های فرعی قرارگرفتند تنش خشکی عملکرد دانه و اجزای عملکرد را کاهش داد درمقابل کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب باعث افزایش عملکرد دانه تعداددانه درردیف و وزن هزار دانه گردید.