سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا زارع – دانشگاه یاسوج
بیژن بسطائی –

چکیده:

سرعت گیریک قسمت برآمده از روسازی جاده است که راننده برای عبور ازروی آن مجبور به کاهش سرعت خودروی خود می شود درحال حاضر سرعت گیرها براساس تجربه ی مجریان و پیمانکاران ساخته می شود تحقیقاتی که توسط برخی مراکز تحقیقاتی ترافیک شهری انجام شده نشان میدهد که تعداد زیادی از سرعت گیرهای شناخته شده ازلحاظ ایمنی خطرناک می باشند از معایب سرعت گیرها می توان به از دست دادن کنترل خودرو توسط رانندگان ناشی کاهش فرصت ارایه خدمات اضطراری همانند اورژانس آتش نشانی پلیس و غیره افزایش تصادفات به دلیل کاهش سرعت ناگهانی خودرو ها اشاره کرد باتوجه به موارد مذکور دراین مقاله سعی شده که باارایه یک مدل ریاضی تحت پروفیل های مختلف سرعتگیر حداکثر مقیاس راحتی درخودرو ی پراید با توجه به سرعت مجاز بررسی شود.