سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه حسنخانی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رویا حسنخانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

مساله تغییرات آب و هوایی نگرانی های بیشماری را ایجاد می کند از عوامل عمده آلودگی زیست محیطی دی اکسید کربن CO2 است که موجب گرم شدن کره زمین شده و اثرات گلخانه ای ایجاد می کند و همچنین گازهای CFCs که موجب از بین بردن لایه ازن اطراف زمین می شود همانگونه که میدانیم یکی از اثرات سو مدیریت پسماندها برروی تغییرات آب هوایی می باشد که منجر به افزایش گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن می شود که باعث دگرگونی تعادل آب و هوایی میگردد به موجب پرتوکل کیوتو کشورهای پیشرفته صنعتی موظف شدند نسبت به کاهش شش گاز اصلی گلخانه ای به میزان ۵/۲ درصد کمتر از سال ۱۹۹۰ دردوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۱۲ اقدام کنند درمقاله حاضر به اثر پسماندها برتغییرات آب و هوایی و راهکارهای مهار و جبران این آثار توسط حسن مدیریت پسماندها و الزامات ناشی از پروتکل کیوتو می پردازیم .