سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضایی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی
محمود میری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در یک زلزله دو سازه مجاور با فاصله جداساز ناکافی از یکدیگر به دلیل تفاوت در ارتفاع و جرم و سختی شروع به ارتعاشات غیرهمفاز نموده که نتیجه آن وقوع برخورد و ضربه زدن دو سازه به یکدیگر خواهد بود این پدیده تحت عنوان ضربه تنه زدگی القا شده توسط زمین لرزه seismic induced pounding شناختهمی شود دراین تحقیق به منظور بررسی اثرات پدیده ضربه بر کمیت های پاسخ سازه ها تغییر مکان جانبی طبقات و برش طبقات قابهای خمشی فولادی ۳و۵و۸و۱۲ طبقه یکبار در حالت عدم وجود سازه مجاور حالت بدون ضربه و بار دیگر درحالت وجود سازه مجاور حالت با ضربه مورد تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی با استفاده از شتابنگاشت های السنترو و طبس و ناغان قرارگرفته است به منظور شبیه سازی ضربه از المان صرفا فشاری GAP (CGE در ترازهای برخورد استفاده شده است در ادامه کمیت های پاسخ در حالت وقوع ضربه با حالت بدون ضربه مقایسه گردیده است.