سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید عظمی – دانشجوی عمران اراضی کشاورزی
وحید محصلی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش علمی کاربردی

چکیده:

سیلاب به عنوان یک پدیده معمولا مخرب کشور وبخصوص مناطق خشک و نیمه خشک را تهدید می کند این سیلابها اغلب از دسترس خارج می گردد و حتی خسارت جانی و مالی وارد می سازند برنامه ریزی برای استفاده از این سیلابها ضمن اینکه اثرات تخریبی انها را کاهش میدهند منبع آبی جدیدی را در اختیار مصرف کنندگان قرارمیدهد پخش سیلاب یکی از روشهای است که زمینه را برای بهره برداری مطلوب از سیلاب ها فراهم می سازد ورود حجم زیادی از سیلاب حاوی بارمطلق از یک سو با برجاگذاردن رسوبات برروی عرضه پخش و از سوی دیگر با نفوذموادریزدانه به درون پروفیل خاک به مرور زمان سبب تغییراتی درخصوصیات خاک به خصوص نفوذپذیری می گردد استحصال و پخش سیلاب نقش موثری درغذای خاک ذخیره ابهای زیرزمینی احیا و تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از حرکت شنهای روان و پیشروی کویر دارد اهمیت پخش سیلاب درارتباط با منابع خاکی بیشتر ازآن جهت است که ته نشینی مواد معلق دارای کیفیت خوب برروی اراضی ابرفتی جوان آنها را به زمینهای بارور نموده و موجب رونق کشاورزی می شود. بطوریکه اهمیت رسوبگیری درشبکه های پخش سیلاب بیش ازنقش آب بیان شده است زیرا رسوبگیری تغییرات زیادی را ازنظر ویژگیهای خاک و اراضی رطوبت قابل استفاده و تغذیه آب های زیرزمینی به وجود می آورد.