سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدف صفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

امروزه مجتمع های مسکونی خانوارهای زیادی را در خود جای داده است . این گونه بناها ارتباط بین همسایگان و ساکنین محله را نسبت به گذشته کمرنگترکرده است.که در نهایت با عدم وجود فضای تحرک برای کودکان وسایر اعضای خانواده مواجه است. با این شرایط نیاز به پارکهای محلهای در مجاورت این بناها بیش از پیش احساس می شود. این گونه پارکها علاوه بر اینکه فضایی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت است، مکانی برای تجمع و تبادل نظر اشخاص نیز می باشد. این مقاله در راستای بررسی تاثیر پارکهای محلهای بر رفتار اجتماعی ساکنین مجتمعهای مسکونی مجاور پس از انتخاب نمونه های موردی در شمال غرب شیراز با محوریت روش تحقیق کمی انجام پذیرفته است. دادههای تحقیق به صورت مشاهده سیستماتیک از فعالیت استفاده کنندگان از پارک محلهای جمعآوری گردیده است. هدف بر آن است که با بررسی تاثیر پارک های محلهای بررفتار اجتماعی ساکنین محله و همچنین عملکردهای متفاوتی که در این مکان صورت می گیرد،متغیرهای موثر در کارائی پارک های محلهای در افزایش تعاملات اجتماعی بازبینی گردد. نتایج این تحقیق علاوه بر نمایش کارکرد پارکهای محلهای، تاثیر آن را درشخصیت افراد ورفتار اجتماعی آنان تحلیل می نماید. این تحلیل به طراحان و برنامهریزان این امکان را می دهد تا از پارکهای محلهای در راستای اولین کالبد نهادهای اجتماعی بهره گیرند