سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بیگی – گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
حسین وفایی نژاد –
محسن شاطریان –
سیدعبدالکریم سجادی –

چکیده:

فولادابزارتندبر۱٫۳۳۴۳ (M2 بهدلیل برخورداری ازمقادیرزیادی ازعناصر مولیبدن تنگستن کرم و وانادیم دارای خواصی همچون سختی بالا ومقاومت دربرابر شوک و سایش می باشد و به عنوان قالبهای فورج سرد و ابزارهای برش کاربردهای زیادی دارد دراین مقاله به منظور بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولاد سیکل های عملیات حرارتی با سه دمای آستنیته ۱۱۲۰ و ۱۱۶۰ و ۱۲۰۰ جهت رسیدن به مقادیر سختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است آنالیزهای ریزساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری سختی سنجی به روش ویکرز و راکول c و همچنین تست ضربه شارپی جهت تعیین انرژی ضربه نمونه ها انجام شده اند نتایج نشان میدهند که با افزایش دمای آستنیته کاربیدهای بیشتری درزمینه انحلال می یابند که منجر به غنی شدن زمینه آستنیتی از عناصر آلیاژی می شود دراثر این فرایند میزان سختی زمینه افزایش می یابد با این حال انرژی ضربه نمونه ها کاهش می یابد.